Os alumnos e alumnas de 4º de Primaria levaron a cabo un proxecto para traballar os hábitos saudables que debemos ter en conta para mellorar a nosa calidade de vida.

Buscaron e seleccionaron a información dos distintos hábitos (alimentación, descanso, exercicio físico, hixiene persoal, control postural, relacións sociáis e malos hábitos a evitar).

Anotaron nunha táboa os seus hábitos durante un día e logo plantexaron que podían mellorar, fixeron unha enquisa para valorar os seus hábitos posturáis e explicaron o que debemos e nos debemos facer diante dos seus compañeiros e compañeiras.

Os deixamos un pequeno vídeo para que vexades o traballo final!